Schrapnellmine 35


Pozostałości z czasów II wojny.

Schrapnellmine S 35.