Schrapnellmine 35


W dniu 4 listopada 2015 r.  w Bochni przy ul. Goczałkowskich podczas robót ziemnych natrafiono na składowisko niemieckich min  Schrapnellmine 35. Patrol saperski zabezpieczył 130 min tego typu. Na szczęście nie posiadały one zapalników. Znalezisko to jest kolejnym miejscem w tym rejonie, gdzie odnaleziono materiały niebezpieczne.

 

Kolejne znaleziska tuż obok.

03.04.2020 .