Panhard 178, P 204 (f)


Elementy z Panharda 178, oznaczenie niemieckie P 204 (f), znalezione oczywiście w jednym z gospodarstw przy Stellung a2

fot. A. Sochacki