Most na Drwince


Późnym latem 1944 r. oraz w styczniu 1945 r. tuż przy moście na Drwince w Świniarach – Kotłowie wykonywane były linie umocnień. Sam most jako obiekt ważny strategicznie był jednym z punktów w obrębie linii Stellung A 2. Wojska niemieckie przewidując możliwość wycofania się w kierunku zachodnim przygotowały most do wysadzenia. W filarach zostały wykonane otwory na ładunki wybuchowe. Most jednak nie został zniszczony. Według mieszkańców był ostrzeliwany i bombardowany przez lotnictwo.

1