Kraków, ul. Krzywa


 

Kraków ul. Krzywa. Ślady po walkach z 1945 r.