7. Podmiejska Wola R 58 C


Obiekt położony po przeciwnej stronie drogi w odniesieniu do obiektów nr 1- 6. Leży w granicy pomiędzy polami uprawnymi. Płyta górna obiekty jest przysypana, widoczny jest tylko górny otwór. Ciężko określić stan zachowania, ponieważ jak widać na fotografiach elementy betonowe są niewidoczne.

Współrzędne obiektu:

50° 21’ 38.60’N

19° 59’ 35.45” E