6. Podmiejska Wola R 668


Obiekt zlokalizowany w niewielkiej odległości od drogi. Schron wykonany jest poniżej poziomu gruntu. Z upływem lat  ściany wykopu ulegały powolnemu osuwaniu co przyczyniło się do zasypania schronu. Dziś nie jest możliwe wejście do obiektu, część górnej płyty częściowo zasypana, zalegają na niej również konary ściętych drzew. Widoczne są otwory wentylacyjne.

Współrzędne obiektu:

50° 21’ 40.72’’N

19° 59’ 29.27” E