5. Podmiejska Wola R 58 C


Obiekt zlokalizowany na polu uprawnym. Prawie całkowicie zasypany. Kopułka ledwo widoczna. Służy właścicielowi gruntu jako miejsce do wypalania różnych rzeczy. Widoczna tylko część kopułki i element betonowy płyty.  Ciężko określić stan zachowania obiektu.

Współrzędne obiektu:

50° 21’ 39.01’’N

19° 59’ 17.49” E