4. Podmiejska Wola R 58C


Obiekt zlokalizowany na polu uprawnym w niedalekiej odległości od głównej drogi.  Górna płyta tylko częściowo zasypana ziemią, na której wyrosła trawa. W wnętrza schronu wyrastają również krzewy. Wnętrze nie jest do końca zasypane. Brak metalowych elementów.

Współrzędne obiektu:

50° 21’ 37.06’’N

19° 59’ 14.35” E