3. Podmiejska Wola R 58C


Obiekt zlokalizowany na skarpie. Wejście do schronu zasypane. Część przeciwnej ściany do wejścia odsłonięta.  Widoczna część elementu betonowego świadczy o tym, że ściany były zalewane bez  szalowania, tylko wierzchnia  część, płyta była szalowana deskami. Wnętrze nie jest całkowicie zasypane, można do niego wejść. Widoczne są otwory pod półkę. Brak stalowej obręczy.  Stan zachowania – dobry. Brak widocznych uszkodzeń.

Współrzędne obiektu:

50° 21’ 33.05’’N

19° 59’ 16.59” E