2. Podmiejska Wola R 58C


Obiekt zlokalizowany na polu uprawnym. Położony na niewielkiej skarpie. Nad powierzchnię gruntu wystaje tylko betonowa kopułka. Ciężko jest określić stan zachowania obiektu. Brak metalowej obręczy.

Współrzędne obiektu:

50° 21’ 25.17’’N

19° 59’ 17.24” E