1. Podmiejska Wola R 58C


Obiekt zlokalizowany w granicy pomiędzy  polami uprawnymi. Ciężko określić stan zachowania obiektu. Aktualnie  z obiektu wychodzi konar drzewa.

Współrzędne obiektu:

50° 21’ 19.62’’N

19° 59’ 14.59” E