1. Świniary Kępa, R 674


Schron zlokalizowany u podstawy wału wiślanego. Wewnątrz schronu znajdują się metalowe elementy wentylacji, odprowadzenia spalin z piecyka. Ze względu na podmokły teren, wewnątrz znajduje się woda, jednak bez trudu można wejść. Brak stalowych drzwi. Z relacji miejscowej ludności wynika, że schron ten nie został ukończony.

Współrzędne obiektu:

50°08’03,32’’ Pn

20°28’46,86’’ W