1. Wiśnicz Stary, R 58 c


Wiśnicz Stary, Ringstand 58c

Zdjęcia. Piotr Zaq