4. Mała Wieś, R 58 c


Mała Wieś, Ringstand 58 c

Obiekt zaspany. Ma się znajdować pod drogą prowadzącą do posesji.

Fot. P. Zaq