3. Mała Wieś, R 58 c


Mała Wieś, Ringstand 58 c

Obiekt zasypany. Ma się znajdować pod drogą.

Fot. P. Zaq