13. Jasień, R 58 c


Jasień, Ringstand 58 c

Obiekt zasypany w trakcie realizacji boiska przy Domu Dziecka. Aktualnie leży około 3-4 metrów pod powierzchnią gruntu.

 

2.1