2. Gawłów, schron nr 2


Gawłów, miejsce po schronie drewniano ziemnym.