1. Gawłów, schron nr 1


Gawłów, miejsce po schronie drewniano ziemnym.