3. Czchów, R 58 c


Czchów, Ringstand 58 c

Foto. Piotr Zaq