34. Bochnia, rów przeciwczołgowy


Bochnia, rów przeciwczołgowy przy ul. św. Urbana