31. Bochnia, linie okopów


Bochnia, relikty okopów przy ul. Brzeźnickiej. Foto. Piotr zwany ,, ZAQ”