30. Bochnia, linie okopów


Bochnia, linie okopów na Murowiance.  fot. Piotr zwany ,,ZAQ”