23. Bochnia, linie okopów


Linie okopów znajdujące się na przedpolu Bochni.

fot. Piotr ZAQ