20. Bochnia, rów przeciwczołgowy


Rów przeciwczołgowy, rejon Smykowa. Położenie z północnej strony Stalproduktu.