11. Bochnia, R 58 c


Bochnia.

Przy ul. Myśliwskiej znajduje się kolejny obiekt, który nie przetrwał do naszych czasów. Według mieszkańców, którzy pamiętali go, gdy nie było jeszcze zabudowań miał to być obiekt taki sam jak pozostało z otworem strzelniczym w górnej płycie. Aktualny właściciel w rozmowie nic nie wie na temat tego obiektu lub tez nie chce wiedzieć. Rozmówcy jednak jednoznacznie wskazali, że obiekt był na tej posesji a prawdopodobnie wykorzystywany jest jako ……………………………szambo !!!!!!!!!!!!