10. Bochnia, R 58 c


Bochnia, Ringstand 58 c

Miejsce, w którym zlokalizowano kolejny, zasypany schron typu Ringstand 58 c.

Według wspomnień właściciela działki, obiekt wybudowany był dokładnie w miejscu dzisiejszej drogi. Zasypany z uwagi na kilka przypadków uszkodzeń pojazdów, które wpadły do otwory strzelniczego.

 

Boch 10.1

 

boch 10