1. Baczków, R 58c


Obiekt położony jest tuż przy drodze szutrowej prowadzącej wzdłuż skarpy opadającej ku Rabie.  Schron jest prawie całkowicie zasypany, porośnięty roślinnością. Tuż przy schronie wyrosło drzewo, które konarami zakrywa obiekt. Wnętrze zasypane, widoczny tylko otwór strzelniczy, który świadczy  o lokalizacji obiektu.

Lokalizacja:

50°01’59.01’’N

20°26’57.09”E

Wiosna 2015 r.