2. Baczków, R 58c


Obiekt położony również przy drodze szutrowej,  która służy jako dojazd do pól. Jadąc od głównej drogi, kierujemy się przy rozjeździe na południe, przejeżdżając przez mostek. Schron położony jest po lewej stronie na skarpie opadającej ku dolinie Raby. Schron przykryty był słomą, ciężko było ocenić stan jego zachowania. Wschodnia ściana odsłonięta ponad grunt na wysokość do 1,5 metra.

Lokalizacja:

50°01’52.19’’N

20°26’48.13”E

Wiosna 2015 r.