11. Tomaszów Mazowiecki, R 701 + R 58 c


Tomaszów Mazowiecki, Regelbau 701 + Ringstand 58 c