Rów przeciwczołgowy-Dolany

2. Dolany, rów przeciwczołgowy


Dolany, rów przeciwczołgowy