17. Proszowice, Regelbau VF 51 a


 

 

 

Proszowice, Regelbau VF 51 a

 

Kolejny schron Regelbau VF 51 a w Proszowicach.

Stan na miesiąc marzec 2016 r.

Obiekt znajduje się na polu uprawnym, zasypany. Z dokonanych pomiarów wynika, iż jest to najprawdopodobniej schron Regelbau VF 51 a. Planowane jest głębsze zbadanie obiektu lecz nastąpi to po zakończeniu prac polowych.