14. Proszowice, Regelbau VF 51 a


Proszowice, Regelbau VF 51 a

Obiekt znajduje się na jednym ze wzgórz w Proszowicach. Budowa przypadała na ostatnie dni okupacji na tym terenie. Nie został on ukończony,ponieważ wykonane zbrojenie nie zostało zalane betonem. Nacieki u sufitu świadczą o tym, że obiekt nie był dawno odwiedzany.