1. Dolany, R 58 c


Obiekt położony po środku pola uprawnego. W niedalekiej odległości od zabudowań jak również od skarpy wiślanej. Obiekt tylko częściowo zasypany. Całkowicie widoczna górna płyta. Można do niego wejść przez górny otwór. Schron zachowany w dobrym stanie, brak elementów metalowych we wnętrzu, brak miejsc, które świadczyłyby o zamontowaniu.

Współrzędne obiektu:

50° 08’ 23.20’’N

20° 28’ 40.39” E