4. Hebdów R 58C


Obiekt zlokalizowany na polu uprawnym, tuż przy drodze biegnącej do Gruszowa. Obiekt częściowo zasypany ziemią. Stan zachowania – dobry. Brak widocznych uszkodzeń.

Współrzędne obiektu:

50° 09’ 08.56’’N

20° 25’ 37.08” E

wysokość 239 m.n.p.m.