3. Hebdów R 58C


Obiekt zlokalizowany na prywatnej posesji, tuż przy drodze krajowej Kraków – Sandomierz. W chwili zlokalizowania obiekt był całkowicie zasypany różnymi odpadami. Miejsce było trudno dostępne, trudny do zlokalizowania, schron całkowicie był zarośnięty krzewami. Stan zachowania – dobry. Brak widocznych uszkodzeń.

Współrzędne obiektu:

50° 08’ 53.54’’N

20° 25’ 40.88” E

wysokość 231 m.n.p.m.