2. Hebdów R 58C


Obiekt zlokalizowany na polu uprawnym. Całkowicie zasypany ziemią. Z upływem czasu nastąpiło obniżenie gruntu, dlatego też jego ściany wystają ponad powierzchnię. Stan zachowania – dobry. Brak widocznych uszkodzeń.

Współrzędne obiektu:

50° 08’ 44.15’’N

20° 25’ 40.96” E

wysokość 219 m.n.p.m.