1. Hebdów R 58C


Obiekt zlokalizowany jest tuż przy skapie nad Wisłą. Leży na prywatnej posesji. Częściowo zasypany, wnętrze wypełnione ziemią. Leży on najbliżej rzeki Wisły, więc zaczynał system fortyfikacji. Stan zachowania – dobry. Brak widocznych uszkodzeń.

Współrzędne obiektu:

50° 08’ 34.78’’N

20° 25’ 51.95” E