1. Gruszów, R 58 c


Obiekt zlokalizowany na polu uprawnym, tuż przy drodze biegnącej z Gruszowa do Mniszowa. Obiekt zasypany ziemią. Trudno określić jego stan zachowania. Fragmenty wystające ponad grunt zachowane w dobrym stanie.

Współrzędne obiektu:

50° 09’ 22 ’’ N

20° 24’ 48 ’’E

wysokość 242 m.n.p.m.