9. Przedbórz, R 58C, zasypany


W Przedborzu przy ul.Piotrkowskiej został wybudowany obiekt typu Ringstand 58 C na nieistniejącym już dziś wzgórzu, na którym po wojnie zaczęto wydobywać piasek. W wyniku tego ok. 1956 roku obiekt przechylił się na prawy bok i podjęto decyzję o jego zasypaniu. Stan obiektu jest nieznany lecz wiadomo że posiada obręcz i wejście z lewej strony.