15. Podmiejska Wola, R 58C


Ringstand  58C położony jest w odległości około 100 metrów od drogi Miechów- Chodów. Obiekt zasypany, jednak od terenu odróżnia się charakterystycznym kształtem. Widoczny fragment górnej płyty. Trudno określić stan zachowania obiektu.