13. Podmiejska Wola, R 58C


Obiekt Ringstand 58 C leży na polu uprawnym w odległości około 100 metrów od drogi Miechów- Chodów. Od poprzednich obiektów, leżących przy skrzyżowaniu dzieli go odległość  około 250 metrów. Obiekt zasypany, od terenu odznacza go charakterystyczny kształt. Nawiązano rozmowę z właścicielem gruntu, okazano fotografię tego typu obiektu uzyskując potwierdzenie.

 

Końcem lata 2015 r. po zebraniu płodów rolnych postanowiono wrócić do tego obiektu. Za zgodą właściciela odkryto obiekt. Jak widać został uszkodzony, przyczyna nieznana.

 

Stan z końca września 2015 r.