12. Podmiejska Wola, R 58C


Kolejny obiekt typu Ringstand 58 C leży w kilkadziesiąt metrów w kierunku południowym patrząc od obiektu Regelbau 668. Górna płyta odsłonięta, we wnętrzu znajdują się zużyte części samochodowe.