Ringstand 58 c Kob


Praca Łukasza Kobalczyka

Ringstand 58 c, skala 1:35