Stellung a2 objazdówka


OKH Stellung a2

Niemiecka linia obrony OKH Stellung a2 powstawała od lata 1944 r. do stycznia 1945 r. czyli do nadejścia wojsk Armii Czerwonej. Linia ta wykonana była w linii północ – południe i przecinała niemal całą Polskę. Głównym założeniem było oparcie linii obrony o rzeki, będące naturalnymi przeszkodami. Idąc od południa linia była oparta o Poprad, Dunajec, Rabę, Szreniawę i Pilicę. W obrębie linii budowano miasta – twierdze czyli silnie ufortyfikowane rejony umocnione. Takimi punktami były rejony Starego Sącza, Bochnia, Proszowice, Miechów, Szczekociny, Przedbórz, Tomaszów Mazowiecki. Na pas umocnień składały się tysiące kilometrów linii okopów, wzmocnionych stanowiskami karabinów maszynowych, stanowiskami dla dział różnego kalibru. Całość linii była dodatkowo wzmocniona umocnieniami żelbetonowymi rozsianymi wokół głównej linii obrony. Głównymi obiektami były schrony typu Ringstand 58 c wraz z większymi obiektami, służącymi jako schrony dla załóg, artylerii oraz amunicji. Były to solidne budowle mające 2 metrowe ściany oraz 2 metrowy strop. Można wyróżnić obiekty typu Regelbau 668, Regelbau 674, Regelbau 621 oraz Regelbau 701. Fortyfikacje wykonywała polska ludność zgromadzona w wybudowanych w obrębie linii obozach pracy lub też dowożona z okolicznych miejscowości. Nadzór nad pracami sprawowali inżynierowie z Organizacji TODT. W styczniu 1945 r. nastąpiło przełamanie linii obrony. Intensywność walk na różnych odcinka różniła się od siebie. Były odcinki, gdzie walki były dość krwawe a były też takie, że linia nie była w ogóle broniona i czerwonoarmiści zdobyli ją z marszu. Do dziś zachowało się bardzo dużo pamiątek po budowie linii i walkach w styczniu 1945 r. Świadczą o tym pozostałe budowle w obrębie linii, cmentarze wojenne a także wspomnienia mieszkańców rejonu budowy i walk.

Start

Myślenice

  1. Czchów :

a/ Ringstand 58 c

b/ Kochbunker

c/ Regelbau 701

d/ Regelbau 668

 

  1. Kobyle

a/ obóz pracy

  1. Bochnia

a/ Regelbau 621

b/ Regelbau 701

c/ Ringstand 58 c

 

  1. Majkowice – Bogucice

a/ Ringstand 58 c

b/ Ringstand 58 c

c/ Kochbunker

d/ Ringstand 58 c

 

  1. Świniary – Niedary

a/ Regelbau 668

b/ Ringstand 58 c

c/ Regelbau 701

d/ Regelbau 674

e/ Regelbau 668

Fotorelacja: zd. Rafał Podsiadło

Fotorelacja: zd. Milena Kwiatkowska