Realizacja Projektu Betonowym Szlakiem


Tablice informacyjne na trasie Stellung a2 powstały w wyniku pracy młodzieży ze świetlicy w Zatoce i w Słomce podczas realizacji projektu „Betonowym szlakiem” programu Równać Szanse 2018 finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży

Projekt „Betonowym szlakiem” programu Równać Szanse 2018 finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Polską Fundację Dzieci i Młodzieży realizowany przez świetlicę w Słomce i w Zatoce 

Stan zachowania obiektów przed realizacją projektu.

Wycieczka integracyjna na Paintball

20.05.2019.

26.07.2019 r.

31.07.2019 r.

Końcowe prace.

24.08.2019 r.

Zdjęcie z lotu ptaka z zaznaczonymi obiektami, które zostały oczyszczone i oznaczone tablicami.

Fot. M.Kuśnierz/R. Podsiadło