III Rajd Pieszy 2013 r.


III Rajd Stellung A2

13 kwietnia 2013 r.

8:30- 16:00

Trasa:

 1. Dolany – obiekt typu Ringstand 58 C
 2. Dolany – rów przeciwczołgowy
 3. Jaksice – obiekt typu Ringstand 58 C
 4. Jaksice – obiekt typu Ringstand 58 C
 5. Jaksice – obiekt typu Ringstand 58 C
 6. Jaksice – obiekt typu Ringstand 58 C
 7. Jaksice – obiekt typu Ringstand 58 C
 8. Kuchary Leśne – relikty okopów
 9. Majkowice ,, Byk” niemieckie pozycje.
 10. Śmiłowice – wzmianka o niedokończonych obiektach, drugiej linii
 11. Kuchary – relikty ziemianek
 12. Kuchary – rów przeciwczołgowy
 13. Kuchary – relikty okopów
 14. Gruszów – relikty okopów
 15. Gruszów – miejsce pochówków żołnierzy radzieckich i niemieckich

 
III RAJD OK

Relacja:

Kolejna, trzecia edycja Rajdu Pieszego Stellung A2 związana była przede wszystkim z wędrówką pieszą po kolejnym odcinku linii A2. Dodatkowo w tym roku pokuszono się o przeprowadzenie badań terenowych, mających na celu zlokalizowanie i zinwentaryzowanie kolejnych obiektów na dawniej linii fortyfikacji a znajdujących się bezpośrednio przy zaplanowanej trasie rajdu.

W związku z niedokończeniem, z uwagi na warunki atmosferyczne zaplanowanej trasy z ubiegłego roku, postanowiono rozpocząć ją w Sierosławicach. Jako pierwszy z obiektów odwiedzono miejsce zlokalizowania schronu Ringstand 58 C, znajdującego się w Dolanach. Następnie przemieszczono się wzdłuż skarpy nad Wisłą do znajdującego się kilkadziesiąt metrów dalej zachowanego rowu przeciwczołgowego. Kolejna miejscowość na trasie to Jaksice. W miejscowości tej zlokalizowanych jest pięć schronów typu Ringstand 58 C. Pierwszy z nich leży tuż nad skarpą nad Wisłą, na końcu pola uprawnego. Aktualnie widoczny jest tylko górny otwór świadczący o istnieniu obiektu. Wnętrze prawie całkowicie zasypane. Tuż nieopodal schronu znajduje się miejsce prawdopodobnego pochówku niemieckiego żołnierza. Fakt ten zgłoszono Fundacji ,,Pamięć” i aktualnie trwają czynności mające na celu zlokalizowanie dokładnego miejsca. Kolejny obiekt leży na prywatnej, ogrodzonej posesji. W trakcie trwania rajdu właściciel posesji udostępnił miejsce i dokładnie można było zobaczyć niedostępny obiekt. Kolejny obiekt, również Rindstand 58 C leży w odległości kilkudziesięciu metrów od swojego poprzednika. Zlokalizowany jest tuż przy skarpie, w pobliżu przepompowni wodnej. Obiekt zachowany jest w bardzo dobrym stanie. Część ścian jest odsłonięta, górna płyta również częściowo jest widoczna. Kolejne dwa obiekty leżą po drugiej stronie drogi Kraków- Sandomierz. Pierwszy z obiektów leży w obrębie gospodarstwa, za zabudowaniami i aktualnie nad teren wystaje tylko górny okręg. Drugi z obiektów leży kilkadziesiąt metrów powyżej na polu uprawnym. Obiekt częściowo zasypany, lecz bez problemu można go bez trudu zlokalizować. Przemieszczono się do miejscowości Kuchary, gdzie w pobliżu byłego majątku znajdują się relikty rowu przeciwczołgowego. Zwiedzono przy okazji dany pałac w Kucharach, dziś popadający w coraz większa ruinę. W odległości kilkuset metrów w kierunku północnym znajdują się miejsca, w których wykonane były ziemianki. Do dziś widoczne są miejsca, gdzie były wykonane poszczególne ziemianki. Obiekty te były wykonane tuż za liniami okopów i przeznaczone były zapewne, jako schronienie dla stacjonujących wojsk. W niedalekiej odległości od tego miejsca zlokalizowane jest wzniesienie zwane ,,Byk”. W styczniu 1945 r. na tym wzniesieniu ulokowali się niemieccy żołnierze, odpierający ataki jednostek radzieckich. Pomiędzy polami Śmiłowic a Kuchar zachowały się jeszcze fragmenty rowu przeciwczołgowego. Część rowu widoczna jest z drogi Sierosławice – Kuchary. W Kucharach przy szkole, również były wykonane fortyfikacje a także w jej rejonie pochowani byli żołnierze radzieccy, polegli podczas walk. Kolejne wzniesienie w Kucharach to tzw. ,, Kamieniec”. Tutaj również wykonany był cały system okopów i schronów. Do dziś zachowały się miejsca zlokalizowania tych obiektów. Krótka przerwa na obowiązkowe ognisko i pieczoną kiełbasę. Następnie rozpoczęto się badania terenowe mające na celu zinwentaryzowanie i naniesienie na mapę miejsc usytuowania reliktów okopów i miejsc po schronach o konstrukcji drewniano -ziemnych. Część osób udała się do Gruszowa celem zlokalizowania kolejnych reliktów okopów a część zajęła się poszukiwaniem pamiątek związanych z działaniami wojennymi.

Rajd zakończono o godz. 16:00.

 

Dziękuję Serdecznie Stowarzyszeniu Miłośników Ziemi Nowobrzeskiej za pomoc w organizacji rajdu.

Dziękuję również wszystkim uczestnikom a w szczególności studentom z Koła Naukowego Historyków im. Joachima Lelewela UP.

Kolejny rajd już za rok.

Rafał Podsiadło

Rajd widziany okiem Mirosława Nowotnego