I Rajd 2011 r.


I Rajd pieszy – Stellung A 2

 

9 kwietnia 2011 r.
Proszowice – Hebdów
Odcinek 18 km.

W dniu 9 kwietnia 2011 r. odbył się pierwszy rajd pieszy linią umocnień Stellung A2. Dzięki zapałowi wąskiego grona osób był on możliwy do zorganizowania. O godz. 7:00 cześć uczestników zjawiła się w Hebdowie pod Domem Strażaka. Kilka osób przebrało się w mundury polskie, niemieckie oraz fińskie, a następnie busem udali się do Proszowic na miejsce zbiórki. W Proszowicach zebrała się kolejna grupa osób i po omówieniu spraw organizacyjnych wszyscy uczestnicy wyruszyli na trasę zgodnie z wcześniej zaplanowanymi wytycznymi. Pierwszym punktem w rajdzie był cmentarz w Proszowicach, na którym spoczywają żołnierze polscy, którzy polegli w czasie bitwy pod Proszowicami we wrześniu 1939 r. Po omówieniu historii związanej z bitwą przemieszczono się na cmentarz żołnierzy radzieckich, gdzie spoczywają polegli w czasie ofensywy styczniowej w roku 1945 r. Kolejnym punktem były niemieckie schrony typu Ringstand 58 C położone w pobliżu cmentarza w Proszowicach gdzie omówiono walki ze stycznia 1945 r. Następnie udano się na kolejne miejsca, w których zlokalizowane są inne tego typu schrony. Kolejna wizyta to Regelbau Vf 51a oraz wizyta na pobliskim wzgórzu, gdzie widoczny jest tylko fragment betonu z niezidentyfikowanego obiektu. Po opuszczeniu Proszowic skierowaliśmy się w stronę Żębocina, na cmentarzu parafialnym, na którym miały spoczywać szczątki żołnierzy radzieckich i niemieckich poległych w styczniu 1945 r. Z Żebocina drogami polnymi skierowaliśmy do Mniszowa gdzie czekał na uczestników Pan Andrzej Czajka. Na miejscu zaprezentował łuski wykopane na swoich gruntach datowane na lata 1906 – 1945 r., szklankę po szrapnelu carskim i fragment zapalnika. Ponadto opowiedział o historii tych ziem oraz zwrócił uwagę na to, co można wydobyć z ziemi podczas prac polowych. Nadmienił również, że znalazł kilka przedmiotów mających kilka tysięcy lat, które później przekazał do muzeum. Następnie przez Pławowice skierowaliśmy się do Gruszowa. W miejscowości tej znajdują się dwa schrony typu Ringstand 58 C. Zrobiliśmy kilka pamiątkowych zdjęć i udaliśmy się w dalszą drogą. Kolejny punkt to Gruszów i cmentarz zakaźny – miejsce pochówku ofiar Jagdkomando Nowaka. Omówienie historii związanej z ich śmiercią. Część osób zwiedziło też miejsce gdzie spoczywali żołnierze radzieccy ekshumowani po wojnie na cmentarz do Proszowic. W miejscu tym prawdopodobnie spoczywają również żołnierze niemieccy, którzy byli chowali wraz z Rosjanami w zbiorowej mogile. Odpoczynek, ognisko, pieczenie kiełbasy. Grupy rekonstrukcyjne odegrały dwie scenki z użyciem broni. W pierwszej patrol niemiecki został zaskoczony przez partyzantów i zlikwidowany, natomiast w drugiej żołnierze niemieccy dokonali pacyfikacji obozu partyzanckiego. Po odpoczynku udano się w dalszą drogę. Kolejny schron Ringstand 58 C, już w miejscowości Hebdów, fragment rowu p- panc i na koniec odnowione stanowisko bojowe przy schronie Ringstand 58 C w Hebdowie przy trasie Sandomierz. Przemieszczenie się do Domu Strażaka w Hebdowie, gdzie czekał na uczestników kombatant BCH Pan Stanisław Mykała, dzieląc się z wspomnieniami z czasów budowy umocnień jak również z czasów walk w styczniu 1945 r. Ciepły posiłek na zakończenie i nastąpiło zakończenie rajdu. II Rajd Stellung A 2 już za rok. Zapraszam do udziału.

Podziękowania za udział:

  1. Studenckie Koło Naukowe Historyków Uniwersytetu Pedagogicznego
  2. GRH Podhale w Ogniu,GRH 16 Pułk Piechoty
  3. GRH Ostheer
  4. Małopolskie Stowarzyszenie Miłośników Historii ,,Rawelin”
  5. Arena ASG,
  6. Masarnia – Zbigniew Klasa,
  7. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Nowobrzeskiej
  8. Ochotnicza Straż Pożarna w Hebdowie
  9. KGW w Hebdowie