Bochnia 1944-45


Czwartkowe Spotkania Muzealne. 

Bochnia, Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

22 stycznia 1945 r. 
bochnia

Dziękuję za to, że w spotkaniu wzięło udział tak liczne grono słuchaczy. Cieszę się, że na spotkanie przybyła też spora liczba młodzieży, dla której te czasy są zbyt odległe a jednak wykazują zainteresowanie tematem. Mam nadzieję, że pomimo przedłużenia z mojej strony wystąpienia udało mi się zainteresować wykładem wszystkie zgromadzone osoby. Większość przekazanych informacji była wynikiem badań, które przeprowadziłem wraz z Jackiem Baniakiem i Piotrem Zaczkiem na terenie Bochni. Dziękuję również Dyrekcji Muzeum za udostępnienie wspaniałej sali a pracownikom Archiwum Państwowego w Krakowie, Oddział w Bochni za pomoc przy poszukiwaniu materiałów.

 Fot Bogdan Novotny