Wzgórze, na którym wykonane były fortyfikacje niemieckie